Arbejdsområder

– Belægningsarbejde
– Pasning af have
– Græs slåning
– Mindre reparationer
– beskæring af træer og buske
– Bortkørsel af affald
– Snerydning
– Male arbejde

001 002